BERSO SA DIYARYO MILENYO: OBRA ni Samuel Bathan de Ramos

Kung minsan,
Makikita lamang natin ang halaga ng mga tula
Kapag wala na ang sa kanila’y may-akda.
Mapagtutuunan ng pansin ang pinaghalong kulay
Na ipinahid sa puting kambas ng kanilang diwa.
Maririnig lamang ang lamyos ng tinig, ang bawat himig
Kapag lumisan na ang umawit sa madla.
Mapapansin ang kanilang sining
Na pinuhuna’y puso, dugo,
Isip at pawis bago nagawa.
Hahanapin ang mga iniukit na obra sa sandaling
Hindi na nila maririnig ang matatamis na papuri,
Ang paghanga at ang mabulaklak nating mga salita.
Ang ganda ng likhang sining ay mangingibabaw,
Gugunitain ang kanilang buhay, bibigyang-pugay,
Kapag kapiling na nila ang dakilang Lumikha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.