PHOTO NEWS: MATAYOG NA PANGARAP

Panahon ng saranggola ngayon. Kaygandang pagmasdan kapag nasa ere na lalo na’t mataas ang lipad nito.

Makulay at may iba’t ibang disenyo pa na tunay ngang kinagigiliwan ng mga nakakakita nito. Bagama’t mainit ang paki-usap ng Meralco na huwag magpalipad ng saranggola na nagiging sanhi ng pagkawala ng kuryente sa oras na sumabit ito sa poste at linya ng kuryernte ay hindi alintana ng batang ito ang posibleng maging dulot nito.

Tulad ng kanyang pangarap, matayog ang kanyang nais mangyari sa kanyang buhay upang marating ang tagumpay. Anumang suliranin ay susuungin matupad lang ang pinapangarap. |WORDS & PHOTOS BY SID LUNQ SAMANIEGO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.