BERSO SA DIYARYO MILENYO: Kadenang Karamdaman ni Makatang Torpedo

Mundo’y nahaharap sa isang suliranin,
Sa isang sakit na maaaring makuha natin.
Sakit na nagpahinto ng mga gawain
Walang tiyak na lunas kundi panalangin.

Tumalima sa limitadong interaksiyon
Ito ang ating tanging solusyon
Upang mikrobiyo na nakahahawa
Hindi magresulta sa taong nakaaawa.

Tumulong sa anumang paraan
Malaking bagay ang manatili sa tahanan
Ipagdasal ang mga nasa kapahamakan
Sana ay makamit ang kaligtasan
Hindi lang sa ating bayan
kundi kahit saan pa man.

Huwag dumagdag sa epidemya
Hindi sagot ang pagkanya-kanya
Huwag gamitin ang problema
Upang makalamang sa iba
Dapat tayo ay magsama-sama
Itong kadenang karamdaman ay itumba.

Distansiya muna sa mga minamahal,
Yakap at halik na ngayo’y bawal
Palitan ng pagkaway at matamis na ngitian
Maiiwasan natin ang kadenang karamdaman

Pumantay na ang paa ng ibang nagpositibo.
Manalangin tayo at huwag mag-isip ng negatibo
Sakit na walang mayaman o mahirap
Malulutas sa tulong ng amang nasa ulap.

Magtiwala tayo
Matatapos din ito
Iyan ang totoo
Pag-asa ang nasa dulo.

Kadenang Karamdaman
ni: Makatang Torpedo (Arian Rodriguez / Mark Archie Resco)

Published in Berso de Estilo Pilipino / MakaTulaan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.