Berso de Estilo Pilipino

BERSO SA DIYARYO MILENYO: “KAPE AT PAG-IBIG”

ni Kuya Sami Bathan de Ramos

Sa akin na tula ang siyang tanging hilig,
Ang kape ay tulad ng ating pag-ibig;
Huwag mamadaliin pagkat sobrang init,
Maaring masakta’t mapaso ang bibig.

Ang kape kung minsan ay ubod ng tamis,
Kapagka natikma’y walang hanggang umis;
Tulad ng pag-ibig na handog ng langit,
Kusang ‘binibigay, walang pamimilit.

Ngunit may panahong ang timpla’y kay pait,
At ang tadhana ay nawalan ng bait;
Ang hatid ay labis na lungkot at sakit,
Ng kapeng ang timpla’y di kaibig-ibig.

Ang ating pag-ibig kung ikukumpara,
Ay tulad ng kapeng ligaya ang dala;
Ang ating pamukaw sa bawat umaga;
Ang hatid ay kilig, kung minsan ay kaba.

At kung sakali mang ang natikma’y pait,
H’wag kang magdaramdam, h’wag kang magagalit;
Ang kape’t pag-ibig pag iyong ‘binigay ng walang kapalit,
May mabuting ganti, may katahimikan na sayo’y babalik. |Ni kuya Sami Bathan de Ramos | BERSO DE ESTILO PILIPINO

0 comments on “BERSO SA DIYARYO MILENYO: “KAPE AT PAG-IBIG”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: