Community News

Isang online group ng mga kabataan gamit ang KUMU App, naging tulay ng kanilang pagtulong para sa may sakit na kababayan

Mula nang magsimula ang pandemya sa buong mundo, lumawak din ang kamalayan at kaalaman ng lahat sa paggamit ng teknolohiya at mga nauusong community Apps na madaling idownload na kinagigiliwan ng lahat. Nagiging tulay din ito upang magbigay tulong sa iba. Gaya ng ginawa ng grupo ng mga kabataan na mahilig magtambay sa sikat na online community App na KUMU.

Nakilala ng Diyaryo Milenyo ang grupo ng mga kabataang gumagamit ng community App na KUMU. Ang @SABAW Family, dito nagkakilala at nabuo ang grupo ng mga kabataang ito na nakaisip ng paraan kung paano nga ba sila makatutulong sa mga nangangailangan higit ang mga may kapansanan at may malubhang sakit na hindi nakakapunta ng ospital para magpa-check-up.

Nakilala ng DM si Aldrin Chase Duplon, founder ng grupong @SABAW Family sa KUMU world. Aniya, nabuo ang grupo nila dahil halos ang lahat ay nanggaling na rin sa ibang grupo sa KUMU world na kanilang kinabibilangan na grupo noon. Kaya binuo ni Mr. Duplon ang @Sabaw Family na may adbokasya na tumulong sa mga nangangailan.

Dahil na rin sa magandang hangarin ng kanilang grupo, sila ay nakalikom ng Php23,000.00 in-cash at ito ay kanilang ipinagkaloob sa isang pasyente na si Jay Corpuz tubong Bangan, Botolan Zambales. Multiple electrolytes imbalances secondary to poor intake ang nararansang sakit ng pasyente. Si Jay ay kasalukuyang sumasailalim sa iba’t ibang treatment and medication.

Courtesy: Mr. Aldrin Chase Duplon

Aniya, nakita ni Mr. Duplon ang ipinoste ni Mr. Angelo Villanueva sa kaniyang social media account, kung kaya si Jay ang napiling tulungan ng kanilang grupo. Personal na binisita at iniabot ni Mr. Duplon ang kanilang kaunting tulong para kay Jay nitong Nobyembre 27 lamang. At taus-puso itong tinanggap at pinasalamatan ng kaniyang pamilya.

“Hindi mabubuo ang pagtulong namin kay Jay kung wala si Ma’am Sherrut at ang mga kasapi ng Sabaw Family sa KUMU app.” Paglalahad ni Duplon.

Aniya, magpapatuloy ang kanilang grupo na may higit 30 miyembro sa pagtulong sa mga higit na nangangailangan ngayong may pandemya.

Malaking bagay ang makatulong sa ating kapwa, lalo pa ngayon na mas madali na ang pamamaraan ng pagtugon ng tulong dahil na rin sa pag-usbong ng iba’t ibang online community Apps at cashless payments Apps na nagagamit ng lahat. (Reported and written by James Ganio Escalante and Rex Molines)

%d bloggers like this: