makulay na buhay

[by Sid Luna Samaniego]

Agaw pansin ang lalaking ito na may dalang makukulay na sisiw.

Pwedeng bilhin ang sisiw sa halagang 25 piso. Pero kung trip mo naman ng bunot sa numero na may zero, sa halagang piso ay makakapili ka na ng gusto mo.

Sa kanyang hanap-buhay na ganito, isa lang siya sa naapektuhan ng pandemya. Dati-rati, malakas ang kita nila lalo na kapag may pistahan. Kaya kung saan-saan silang bayan nakakarating.

Anu’t anupaman ang hanap-buhay na ito ay marangal at hindi dapat kahiyaan. Sipag at tiyaga lang ang puhunan, tiyak may mauuwi kang panghapunan. #DM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.