Binangkal kayo riyan!

Ang “Binangkal” ay tinapay na ipiniprito sa mantika. Mas kilala ito sa parteng Kabisayaan. Paborito itong meryenda katerno ng mainit na kape. Kung titingnan, para itong buchi. Medyo crispy ang panlabas na anyo nito pero super lambot naman ang parteng loob nito. At talaga namang mapapa-wow ka sa sarap.

THE PROFILE: Keeping the Pipes Clean To Success

A plumber’s work in any type of house and/or structures, ships and airplanes may be a dirty job to others, but this kind of specialized training and skills are limited only to a registered and licensed master plumber who has valid license to managed and supervised the plumbing installation of all plumbing system in all buildings and structures…

%d