Press Release

Paliwanag ng Bibliya: Lahat ng Talata ng Pahayag ay Konektado sa Realidad ng ating Panahon

Simula sa matapang na deklarasyon ni Chairman Lee Man-hee, isang lingguhang webinar na pinamagatang, “Testimony on Prophecy and Fulfillment of Revelation, God's New Covenant,” ay kasalukuyang idinaraos ng Shincheonji Church of Jesus, the Temple of the Tabernacle of the Testimony mula ika-18 ng Oktubre hanggang ika-27 ng Disyembre.

“Ang kahulugan ng propesiya (ng Pahayag) a t kung ano ang natupad alinsunod sa propesiya ay ang ipinapaalam ko sa mga simbahan, sa buong mundo, ngayon.”

Simula sa matapang na deklarasyon ni Chairman Lee Man-hee, isang lingguhang webinar na pinamagatang, “Testimony on Prophecy and Fulfillment of Revelation, God’s New Covenant,” ay kasalukuyang idinaraos ng Shincheonji Church of Jesus, the Temple of the Tabernacle of the Testimony mula ika-18 ng Oktubre hanggang ika-27 ng Disyembre.

Nilalaman ng aklat ng Pahayag ang mga propesiya tungkol sa kinabukasan ng Kristiyanismo at babala tungkol sa pagdating ng ‘wakas’ pagkatapos ng unang pagdating ni Hesus. Nang tanungin kung bakit inilunsad ang webinar tungkol sa aklat na ito, binigyang-diin ni Chairman Lee na ito ay naaayon sa mga salita ng Bibliya, na “ihayag ang patotoong ito para sa mga simbahan” (Pahayag 22:16) sa pamamagitan ng “taong nakarinig at nakakita” (Pahayag 22:8).

Ayon sa kanyang paliwanag, ang susi sa pag-unawa sa aklat ng Pahayag ay nagsisimula sa kahulugan ng salitang ‘pahayag’ na nangangahulugang “buksan at ipakita (kung ano ang nakasara at hindi nakikita)”. May isang pagkakataon na ang mga propesiyang nakatala noon ay matutupad (mahahayag) sa realidad.

Nakatala sa unang kabanata ng Pahayag na si Apostol Juan ay nagpadala ng mga liham ni Hesus sa pitong simbahan sa Asya, na inilarawan bilang isa sa mga misteryo (Pahayag 1:4, 1:20). Ipinaliwanag ni Chairman Lee na ang talaan ng pagpapadala ng mga liham sa pitong simbahan ay isang propesiya at ito ay natupad sa realidad sa panahon ng ikalawang pagdating ni Hesus. Alinsunod dito, ang mga misteryo ng Bibliya ay hindi nalaman noong isinulat ang aklat ng Pahayag, ngunit nalaman lamang ng “nakarinig at nakakita ng lahat ng mga pangyayari sa aklat nang matupad sa realidad ang tala ng propesiya”.

Sa loob ng dalawang araw, ang webinar ni Chairman Lee tungkol sa unang kabanata ng Pahayag ay may higit 300,000 na views sa YouTube mula sa buong mundo, kabilang ang 5,000 na views mula sa mga Kristiyanong lider.

Mula noong Agosto, 25 na mga simbahan sa Africa na may 10,000 miyembro ang lumagda ng Memorandum of Understanding (MOU) kasama ang Shincheonji Church of Jesus. Ayon sa simbahan, may karagdagang 18 na simbahan na lalagda ng mga MOU upang dumami ang makaunawa ng tungkol sa panahong ito at itaguyod ang pag-unlad ng kanilang buhay pananampalataya.

Para makasali sa darating na webinar sa Zoom at para makatanggap ng updates, maaaring magrehistro sa link na ito: https://bit.ly/NHNERvSeries1

Maaari din itong mapanood sa mga sumusunod na livestream link:

YouTube (Tagalog Dub) at https://bit.ly/NHNERvSeriesTG

Facebook (Tagalog Dub) at https://fb.me/e/WTdci9qY

Para sa mga katanungan tungkol sa webinar, mangyaring mag-email sa contact.nhneph@gmail.com o tumawag/mag-text sa mga sumusunod na numero: 0915-226-6911 o 0963-601-6654.

DIYARYO MILENYO is a free and independent online media outfit that publishes events happening in the local communities and current issues that matter to the public with local, national and global implications. DIYARYO MILENYO is composed of volunteer journalists and community writers scattered in various parts of the Philippines. They report the news right and where it happens. It adheres to the standards and ethics of journalism. It imposes strict rules against attacking someone. Strictly adhering to publish good news only.

%d bloggers like this: