Press Release

Shincheonji Church: Ang Digmaan sa Propesiya ng Bibliya ay hindi isang Pisikal na Digmaan

Idinaos ng Shincheonji (New Heaven and New Earth) Church of Jesus, the Temple of the Tabernacle of the Testimony ang kauna-unahang webinar nito sa Asya na pinamagatang “Digmaan at Kapayapaan sa Huling Panahon” noong ika-9 ng Abril, 2022. Ito ay dinaluhan ng mahigit 16,000 indibidwal kabilang ang mga pastor, mga pinuno at miyembro ng simbahan, pati na rin ang mga organisasyon ng ibang relihiyon mula sa 7 bansa sa Asya kabilang ang China, Mongolia, Japan, India, Malaysia, Indonesia at Pilipinas.

Tinalakay ng tagapagsalita, si Chairman Lee Man-hee, ang Mateo 24, isang kabanata na nagsasaad tungkol sa mga palatandaan ng katapusan ng panahon. Ang relihiyosong komunidad ay nagpahayag ng pagkabahala sa mga nangyayaring digmaan at kaguluhan sa ilang bahagi ng mundo, at ito ay nag-udyok sa maraming mananampalataya na isiping, “Ito na ba ang katapusan ng panahon?” Sa pamamagitan ng webinar, nilalayon ng simbahan na magbigay ng masusing pagtalakay at pang-unawa sa tunay na kahulugan ng digmaan batay sa Bibliya, gayundin ng mga paraan kung paano makakahanap ng kapayapaan ang mga mananampalataya sa gitna ng mapanghamong panahong ito.

Ipinaliwanag ni Chairman Lee na ang mga nilalaman ng Mateo 24 ay mga pangyayaring magaganap sa panahon ng ikalawang pagparito ni Jesus, kapag natupad ang aklat ng Revelation. Binigyang-diin niya na ang digmaang binanggit sa kabanata ay hindi tumutukoy sa digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, ngunit isang digmaan sa pagitan ng ‘kaharian ng Diyos’ at ‘kaharian ng diyablo’ na ipinahayag din bilang ‘Jerusalem’ at ‘Babylon’ sa ang Bibliya.

“Ito ay hindi isang pisikal na digmaan at ito ay hindi isang digmaan sa pagitan ng mga bansa sa mundo. Ang mga bansa sa mundo at ang mga pisikal na digmaan ay ginagamit bilang isang talinghaga… Ito ay magiging isang digmaan ng relihiyon… Ang kaharian ng diyablo ay nakikipaglaban sa kaharian ng Diyos, ang bansa ng Diyos ay nakikipaglaban sa bansa ng diyablo,” ayon kay Chairman Lee.

Ipinaliwanag din niya na ang ‘araw, buwan at mga bituin’ na binanggit sa parehong kabanata ay isa ring talinghaga na tumutukoy sa Jerusalem na siyang pamilya ng Diyos, katulad ng pananalitang ginamit sa Genesis 37:9-11 kung saan tinawag din ang pamilya ni Jacob na ‘araw, buwan at mga bituin’. Ito ay sinabing ‘nagdilim’ at ‘nahulog mula sa langit’ dahil ang mga nilalang na ito ay dating pag-aari ng Diyos sa langit, ngunit sila ay ‘nanumbalik sa laman’ at ngayon ay kabilang sa ‘mga maninira’.

Hinikayat niya ang mga kalahok at ang mga mananampalataya na pag-isipan, suriin, at kumpirmahin ang mga salitang ito at tanungin ang kanilang mga sarili ng, “Sino ako ayon sa Bibliya?” at “Ako ba ay nalikha ayon sa Bibliya?”

“Kung gusto nating isakatuparan ang isang buhay pananampalataya, dapat nating gawin ito ng isandaang porsyento (100%). Hindi natin masasabi na mayroon tayong magandang pananampalataya dahil lamang sa ginagawa natin ito ng kaunti. Kung lahat tayo ay umaasa sa langit at kung lahat tayo ay natututo ayon sa salitang ito, tayo ay magiging pamilya ng Diyos at tayo ay magtatagpo upang mabuhay magpakailanman kasama ng Diyos.”

Bilang patuloy na pagsisikap ng Shincheonji Church, nagpapalabas din sila ng serye ng mga aralin sa Bibliya na mapapanood online. Noong ika-31 ng Marso, sinimulan nila ang kanilang bagong serye na pinamagatang, “The Testimony on the Revelation of the Old and New Testaments by Chapter” upang ituro ang pinakamahahalagang pangyayari sa loob ng 6,000 taong kasaysayan ng Bibliya. Ang serye ay ipinapalabas sa buong mundo tuwing Lunes at Huwebes sa ganap na 9:00 a.m. PHT sa YouTube at Facebook Live at magtatapos sa ika-27 ng Hunyo. Ang mga araling nakasalin sa Tagalog ay mapapanood sa opisyal na Facebook page at YouTube channel na NHNE Philippines:

Facebook: https://bit.ly/IntermSeriesFB

YouTube: https://bit.ly/IntermSeriesYT

Para sa mga katanungan, maaari kang makipag-ugnayan sa 09484787234/09636016654 o magpadala ng e-mail sa contact.nhneph@gmail.com.

DIYARYO MILENYO is a free and independent online media outfit that publishes events happening in the local communities and current issues that matter to the public with local, national and global implications. DIYARYO MILENYO is composed of volunteer journalists and community writers scattered in various parts of the Philippines. They report the news right and where it happens. It adheres to the standards and ethics of journalism. It imposes strict rules against attacking someone. Strictly adhering to publish good news only.

%d bloggers like this: