Isang tapat na driver, nagsauli ng pera sa kanyang pasahero

𝗜𝘀𝗮 𝗻𝗮 𝗻𝗮𝗺𝗮𝗻𝗴 𝗗𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿 𝗻𝗴 𝗩𝗢𝗗𝗔𝗖𝗧𝗖𝗢 𝗮𝗻𝗴 𝗻𝗮𝗴𝗽𝗮𝗺𝗮𝗹𝗮𝘀 𝗻𝗴 𝗸𝗮𝘁𝗮𝗽𝗮𝘁𝗮𝗻 𝘀𝗮 𝗸𝗮𝗻𝘆𝗮𝗻𝗴 𝘁𝘂𝗻𝗴𝗸𝘂𝗹𝗶𝗻 𝗺𝗮𝘁𝗮𝗽𝗼𝘀 𝗻𝗶𝘁𝗼𝗻𝗴 𝗶𝘀𝗮𝘂𝗹𝗶 𝗮𝗻𝗴 𝗻𝗮𝗶𝘄𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗲𝗿𝗮 𝗻𝗴 𝗸𝗮𝗻𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗽𝗮𝘀𝗮𝗵𝗲𝗿𝗼. 𝗡𝗮𝗿𝗶𝘁𝗼 𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗲𝗻𝘀𝗮𝗵𝗲...