Category: Food

Food

TAGGUTOM SA TAG-ULAN?

Dahil sa masamang nararanasang panahon ay gawin nating isang simpleng okasyon: