Category: Trending Now

Photo News Trending Now

Paglalako ng binatog, sulit at busog

Gamit ang kanyang lumang bisikleta, bitbit ang masarap na binatog o bualaw, sabay sa kalembang na sadyang nakakatawag pansin sa atin, hudyat na may parating na nagtitinda ng binatog.