Tag: Community News

Photo News

BAKLAS: Paghihiwalay ng dalawang bagay mula sa orihinal na pinanggalingan nito

Gamit ang bareta de kabra, plais, long nose, flat screw driver, martilyo, at lagaring bakal ay matiyagang binabaklas ni Mang Mar Bancifra, 58 taong gulang, tubong Tarlac, at 33 taon ng naninirahan sa bayan ng Rosario ang makina ng sirang motor upang kuhanin ang tansong pula na nakakapit sa naturang makina.