Isang FB Account kada tao laban sa mapanirang Troll Farms – Bayan Muna

Iminungkahi ni Bayan Muna Representative Ferdinand Gaite ang paglimita ng gamit ng Facebook accounts, isang Facebook account lamang kada indibidwal para maprotektahan ang data privacy issues.

SANGLA-TIRA vs. BLACKMAIL: BUYER NG SANGLA-TIRA NA HINDI MAKAPAGBAYAD NG BALANSE, GUSTONG IDEMANDA ANG ANAK NG PINAGBENTAHAN NITO

[TNRM: REKLAMO VS. SANGLA-TIRA] Sumangguni sa akin ang isa nating KaMilenyo kung paano raw ba niya haharapin ang pangbo-blocked mail diumano sa kanya ng bumili ng Sangla-Tira sa dati nilang tinitirahan. Sundan ang istorya sa link na ito:

%d bloggers like this: