Tag: Komisyon sa Wikang Filipino

Press Release

Akda ni Hen. Antonio Luna, tatalakayin sa 11 Hunyo 2021

PRESS RELEASE: Pangungunahan ng Komisyon sa Wikang Filipino ang talakayan sa sanaysay na “Mga Unang Impresyon Ko (Sa Madrid)” na sinulat ng bayaning Hen. Antonio Luna. Itinatampok ito sa proyektong Onlayn Talakayan sa mga Babasahín sa Kulturang Filipino na serye ng mga libreng sesyon sa pagbása at diskusyon hinggil sa kulturang Filipino. (KWF)