Tag: KWF

Press Release

Iba’t ibang Unibersidad sa Pilipinas, Gagawaran ng KWF!

Gagawaran ng Komisyon sa Wikang Filipino ng Dangal ng Wika at Kultura 2021 ang Sentro ng Wika at Kultura ng Bukidnon State University dahil sa mataas na antas ng kahusayan at episyenteng pagsasagawa ng mga proyekto ng Komisyon sa Wikang Filipino at sa hindi mapasusubaliang pangunguna at pagtataguyod sa mga gawaing pangwika at pangkultura, gayundin sa buong suporta ng pamunuan ng unibersidad at ng komunidad na kinabibilangan nitó.