Catching Up on Reading During Pandemic: A Teacher’s Perspective

So much has been said about how to improve reading and, by extension, literacy during the coronavirus pandemic. It is critical that individuals, particularly educators, take advantage of the situation, or opportunities, to usher in a new normal in what is otherwise an abnormal way of life imposed on us by the current situation.

Sa pagdiriwang ng National Internet Day; Matatag at konkretong sistema ng Online System sa bansa, hangad ng grupo ng “CLICK”

Sobrang bagal na internet pero patuloy ang pagbabayad sa serbisyong hindi naman maayos. Ang pawala-walang internet pero patuloy ang pagbabayad sa hindi nagamit na serbisyo. Ang paglalagay ng Data Cap o Limitasyon sa paggamit. Sobrang mahal na internet. Kawalan ng malawak at maasahang network coverage. Napaka-pangit na hotline support. At kawalan ng maayos na interconnection ng lahat ng network.