Tag: Nora Aunor

NEWS Press Release

Nora Aunor, KWF Kampeon ng Wika 2021

Gagawaran ng Komisyon sa Wikang Filipino ng Kampeon ng Wika 2021 si Nora C. Villamayor aka Nora Aunor dahil sa kaniyang hindi matatawarang ambag sa larang ng pelikulang Pilipino na sumalamin sa búhay ng mga mamamayang Pilipino.